Fyzikální veličina objem

 • Značíme: V
 • Základní jednotka: 1 metr krychlový (m³)
 • Odvozené jednotky:
  1 decimetr krychlový (dm³) – 1m³ = 1000 dm³
  1 centimetr krychlový (cm³) – 1 dm³ = 1000 cm³
  1 milimetr krychlový (mm³) – 1 cm³ = 1000 mm³
  1 litr (l) – 1 l = 1 dm³
  1 decilitr (dl) – 1 l = 10 dl
  1 centilitr (cl) – 1 l = 100 cl
  1 mililitr (ml) – 1 l = 1000 ml, 1 ml = 1 cm³

Zápis naměřené hodnoty hmotnosti:
V = 5,12 m³
Uvedení jednotky je nutné, bez uvedení jednotky by byl zápis špatně.