Fyzikální veličina hustota

  • Značíme: ρ (ró – řecké písmenko)
  • Základní jednotka: 1 kilogram na metr krychlový (kg/m³)
  • Odvozené jednotky:
    1 gram na centimetr krychlový (g/cm³) – 1 g/cm³ = 1000 kg/m³

Zápis hodnoty hustoty:
ρ = 45,3 g/cm³
Uvedení jednotky je nutné, bez uvedení jednotky by byl zápis špatně.
Vzorec pro výpočet:
ρ = m/V
m – hmotnost
V – objem
Vzorec jde odvodit i z jednotky kg/m³, kg je jednotka hmotnosti a m³ je jednotka oběmu, vzorec tedy je ρ = m/V.