Fyzikální veličina hmotnost

 • Značíme: m
 • Základní jednotka: 1 kilogram (kg)
 • Odvozené jednotky:
  1 tuna (t) – 1 t = 1000 kg
  1 metrický cent (q) – 1 q = 100 kg
  1 gram (g) – 1 kg = 1000 g
  1 dekagram (dkg) – 1 dkg = 10 g (můžete se setkat i s označením dag)
  1 centigram (cg) – 1 g = 100 cg
  1 miligram (mg) – 1 g = 1000 mg
 • Měřidla hmotnosti: váhy (př. laboratorní, kuchyňské, autováhy…)

Ve fyzice nepoužívejte slovo váha pro veličinu hmotnost. Váha je přístroj, kterým se měří, a ne fyzikální veličina. Některým učitelům to vadí. Např. „Těleso má váhu 3 kg.“ je špatně. Správně by bylo „Těleso váží 3 kg“ nebo „Těleso má hmotnost 3 kg“.

Zápis naměřené hodnoty hmotnosti:
m = 89,3 g
Uvedení jednotky je nutné, bez uvedení jednotky by byl zápis špatně.

Hmotnost je skalární veličina. To znamená, že u ní udáváme pouze velikost (a ne směr).

Všude na této stránce, a pravděpodobně i ve vaší fyzice, je řeč pouze o „klidové hmotnosti“. Těleso má klidovou hmotnost, pokud je v klidu (nepohybuje se, a ani žádná jeho část se nepohybuje). Každé těleso, které se pohybuje, má totiž o něco málo větší hmotnost, než kterou má v klidu. Ovšem ty nejlepší váhy, co kdy byly vynalezeny, by byly schopny tyto rozdíly v hmotnosti zaznamenat až od nadzvukové rychlosti. O celé této problematice pojednává nejslavnější Einsteinova teorie relativity (E = m*c²). Zní to neuvěřitelně, ale bylo to nezpochybnitelně dokázáno. Takže až zase budete spěchat a poběžíte třeba na autobus, tak si vzpomeňte, že jste o něco těžší, než když jste ještě před chvílí doma seděli na gauči nebo na židli.