Jak počítat na naší kalkulačce?

Do políček je třeba zadat všechny známé hodnoty a vybrat k nim jednotku. Do políček s neznámými hodnotami nezadávejte nic. Kalkulačka si již vše sama převede, vypočítá a vypíše vám postup včetně výsledků.

Nejde mi zadat hodnota do políčka.

Do políčka lze zadat pouze číslice, čárky a tečky. Do políčka, které chcete vypočítat nezadávejte otazník, x, pomlčku, atp.

Kalkulačka nic nepočítá.

Do kalkulačky je potřeba zadat dostatečný počet hodnot. V případě, že kalkulačka nevypisuje žádný postup ani výsledek, znamená to, že nemá dostatek hodnot pro výpočet. Tedy např. u vzorce s=v/t je třeba zadat hodnoty pro alespoň dvě veličiny (s v, s t nebo v t).

Výsledek mého příkladu vychází 0, i když nemá.

Je třeba zkontrolovat zaokrouhlování. Na zadaný počet desetinných míst kalkulačka zaokrouhluje v průběhu výpočtu, takže když zadáte kalkulačce, aby zaokrouhlovala na 1 desetinné místo a k tomu malé jednotky, kalkulačka bude zaokrouhlovat na 0.
Př.: Zadáte zaokrouhlování 1 a čas 0,5s. Kalkulačka začne převádět -> t = 0,5s ≐ 0.000138889 h ≐ 0h -> na jedno desetinné místo. Potom už kalkulačka bude počítat s 0 a bude samozřejmě vždy vycházet 0.