Zadejte prosím do kalkulačky hodnoty. Do toho, co chcete vypočítat nezadávejte nic.

(proud) I =  

(napětí) U =  

(odpor) R =  

Zaokrouhlovat na desetinných míst (max 13).